Kontorsmiljöer och publika samlingslokaler, restauranger och storkök kräver allt oftare en ljudmiljö som skapas av dämpningselement som är både estetiskt tilltalande och dämpande. Sontech har med sina unika material bidragit till innovativa lösningar, ibland med hjälp av professionella designers.

Marknadsföringen sker via distributörer som är specialiserade på sina respektive områden.

Lösningar finns för:

Kontor

Terminalbyggnader

Möbler med akustikfunktion

Designade bullerskärmar för inomhus och utomhusbruk

arkitektur-ljudisolering