Ljudet från bussar, tåg, spårvagnar, lastbilar, skogs- och anläggningsmaskiner, fartyg och flygplan regleras av direktiv och regelverk. De genererar ofta mycket ljud som regleras enligt CE -direktiv och arbetsplatsregler. Ljudet från dessa påverkar både förare, passagerare och omgivningen, speciellt i stadsmiljö.

De ljudisoleringslösningar som efterfrågas ska vara robusta, brandsäkra och tåla smuts och väta. Monterings- och service tid är också viktiga faktorer som vi har att ta hänsyn till vid utformningen av en lösning.

Tåg- och flygplanstillverkare ställer särskilt höga krav på säkerhet och lång livslängd. Det betyder t.ex. att kraven på brandsäkerhet är extremt hög samt att kraven på leverantören är rigorösa för att få leverera.

Sontech har visat sig kunna leda utvecklingsprojekt inom akustikområdet till lyckade lösningar för:

Drivenheter

Kylenheter

Klimatsystem

Hjulhus

Inredningsdesign

Förarhytter

Ljudisolering kommersiellafordon