Ladda ner alla produktblad som PDF(endast engelska).

Luftljudsabsorption

Luftljud som reflekteras mot hårda ytor, t.ex. en huv över en maskin eller väggarna i ett rum, kan minskas genom att ytorna kläs invändigt med absorbenter av t.ex. skumplast, textilfiber eller metall.

Luftljudsisolering

Ett sätt att minska utbredningen av buller är att avskärma bullerkällan med en vägg eller huv. En väggs ljudisolerande förmåga ökar med ytvikten hos väggen. Isolerförmågan kan vid de flesta frekvenser ytterligare förbättras med en dubbelväggskonstruktion.

Stomljud

Stomljud är svängningar i fasta material som alstras t.ex. av en maskin. Stomljud kan dämpas med enkelsidig beläggning eller med sandwichmetoden. I båda fallen omvandlas svängningsenergin till värme.