AC 10 SB.72Acusticell SB

Produkten används där extra höga krav ställs på brand- och temperaturtålighet.

Industri
Verktygsmaskiner, fläktar, kvarnar, tryckeri- och metallhanteringsmaskiner, stoftavskiljare, virkeshanteringsutrustning, generatorer, motorer, kompressorer.

Transport och entreprenad
Motorrum i båtar och fordon, skoters, entreprenadmaskiner, trädgårdsmaskiner.

Vård och storkök
Diskmaskiner, dammsugare, ugnar, luftfilter.

Bygg
Hissar, motorrum, ventilationskanaler.

Användningssätt
Detaljerna skärs eller stansas till önskad form och trycks noga fast på en yta som är ren från olja, smuts och damm.

Acusticell SB är ett ljudabsorberande material av skummad melaminplast med öppna celler.
Materialet är böjbart och självhäftande.
Går att kombinera med stomljudsdämpande och luftljudsisolerande matta.
  • God absorption
  • Mycket hög temperaturbeständighet
  • Mycket brandsäker

Ljudabsorption:
Enligt diagram.

Temperatur-beständighet:
-40°C till + 200°C.

Brandklass skum:
Certifierad enligt UL94V-0

Värmeledningstal:
Lambda = 0,036 W/m°C.

Limmets fläkhållfasthet:
Limmet starkare än skummets kohesion

Färg:
Ljudgrå

Tjocklek:
10 eller 15 mm (andra tjocklekar levereras på begäran)

Densitet:
Ca 23 kg/m3

Leveransformat:
1000×2000 mm (andra format och former levereras på begäran)

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.
Sontech har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.
Sontech kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser

Tecnocell:
AC

Tjocklek i mm:
10 eller 15mm

Brandklass FMVSS302:
SB

Exempel på beställningskod:
AC15SB