Acustimet

Industri
Verkstadsmaskiner, ventilationsaggregat, kvarnar, skrivare, materialhanteringsmaskiner, ugnar, partikelseparatorer, kraftaggregat, generatorer, motorer, kompressorer, hydraulaggregat, processutrustning för livsmedelsproduktion.

Transport och entreprenad
Motorrum i båtar, bussar och lastbilar, lastmaskiner, lok, skotrar, terrängfordon, trädgårdsmaskiner, ljuddämpare.

Vård och storkök
Disk- och tvättmaskiner, dammsugare, ventilationssystem, ljudabsorberande innertak.

Bygg
Simhallar, skärmväggar, inbyggnadselement, ventilationsaggregat.

Användningssätt
Klipp och forma till önskad form. Montera Acustimet med erforderlig luftspalt.

Acustimet är ett nytt material för absorption av luftljud. Acustimet är en plåt som är perforerad så att den tillsammans med en luftspalt fungerar som en ljudabsorbent. Den kan användas där man använder konventionella absorbenter. Speciellt lämpad är den att användas i miljöer där man har höga krav på rengörbarhet, hygienkrav och eller höga brandkrav.
  • Obrännbar
  • Fiberfri
  • Suger inte upp vätska
  • Självbärande
  • Lätt att rengöra
  • Åldras inte
  • Återvinningsbar
  • Slitstark
  • Enkel att forma

Ljudabsorption:
Enligt diagram.

Temperatur-beständighet:
Beroende på metallkvalitet

Brandklass:
Obrännbar

Metall:
Aluminium, stål, rostfritt och kvaliteter levereras på begäran.

Färg:
Efter önskemål

Vikt:
Beroende på metall.

Leveransformat:
600×1200 och 1000x2000mm (andra format och former levereras på begäran)

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.
Sontech har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.
Sontech kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser

Acustimet:
AM

Tjocklek i mm:
2

Metall:
AL, Fe, SS

Exempel på beställningskod:
AM2AL