RC

Regenocell S

Industri
Verktygsmaskiner, fläktar, kvarnar, tryckeri- och metallhanteringsmaskiner, ugnar, stoftavskiljare, elkraftaggregat, generatorer, motorer, kompressorer.

Transport och entreprenad
Motorrum i båtar och fordon, skoters, entreprenadmaskiner, trädgårdsmaskiner.

Vård och storkök
Diskmaskiner, dammsugare, ugnar, luftfilter.

Bygg
Hissar, motorrum, ventilationskanaler, flytande golv i ljudstudios.

Användningssätt
Detaljerna skärs eller stansas till önskad form och trycks noga fast på en yta som är ren från olja, smuts och damm.

Regenocell S är ett ljudabsorberande material av återvunnen cellplast. Materialet är böjbart och kan fås självhäftande. Innehåller varken PVC eller Freon.
  • Bra ljudabsorption
  • Hög volymvikt
  • Lätt att konfektionera
  • Svårantändlig
  • Enkel att applicera

Ljudabsorption:
Enligt diagram.

Temperatur-beständighet:
-40°C till + 120°C

Brandklass skum:
FMVSS302

Värmeledningstal:
Lambda = 0,036 W/m°C

Limmets fläkhållfasthet:
Ca 15 N/cm provbredd

Färg:
Varierande

Tjocklek:
10, 20, eller 30 mm (andra tjocklekar levereras på begäran)

Densitet:
Ca 100 kg/m3

Leveransformat:
1000×2000 mm (andra format och former levereras på begäran)

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.
Sontech har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.
Sontech kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser

Regnocel:
RC

Tjocklek i mm:
10, 20 eller 30mm

Brandklass UL94HF1:
S

Exempel på beställningskod:
RC10S