COMBI 53 SUF.72

Acusticell Combi

Industri
Huvar över motorer, kompressorer, hydraulmaskiner.

Transport och entreprenad
Motorrum i båtar och fordon, entreprenadmaskiner.

Vård och storkök
Diskmaskiner.

Bygg
Isolering av rör och motorer.

Användningssätt
Detaljerna skärs eller stansas till önskad form och fästs noga fast runt rör eller på insidan av motorhuven/väggen med starkt permanent lim, eventuellt förstärkt med mekanisk fastsättning.

Acusticell Combi är uppbyggd av flera skikt. Den har en tungskiktmatta som ligger mellan en skumabsorbent med tät ytfilm och en skumdistans. Den är speciellt lämpad som isolering i motorhuvar till båtar och fordon.
  • Utmärkt ljudisolering
  • Avvisar vätskor och smuts
  • Bra ljudabsorption
  • Elastisk och tålig mot mekanisk påverkan
  • Ytfolien beständig mot bensin och de flesta kemikalier
  • Svårantändlig

Brandklass:
ISO 3795, FMVSS 302

Total Tjocklek:
33mm

Tjocklek tungskikt:
3mm

Tjocklek distansskum:
10mm

Vikt tungskikt:
5,5kg/m3

Färg ytfolie:
Svart polyuretan

Leveransformat:
1200x1500mm

Leveransformat:
1200x1500mm (andra format och former levereras på begäran)

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.
Sontech har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.
Sontech kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser

Exempel på beställningskod:
Combi