VFI 3 AL.72Vibraflex 13 AL SB

Industri
Verktygsmaskiner, fläktar, spånutsug, tryckerimaskiner, vibratorer, elmotorer, hydraulikkomponenter, förpackningsmaskiner.

Transport och entreprenad
Bilar, bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, flygplan.

Vård och storkök
Diskbänkar, diskmaskiner, dialysapparater, cirkulationspumpar, luftpumpar, rullbord.

Bygg
Hissar, motorrum, fläktar och kanaler.

Kontor
Datorer, skrivare, plocknings- och kuverteringsmaskiner, kopiatorer.

Användningssätt
Detaljerna skärs eller stansas till önskad form och trycks noga fast på den yta som skall dämpas. Denna måste vid appliceringen vara ren från olja, smuts och damm.

Vibraflex är en stomljudsdämpande folie av mjuk aluminium med ett viskoelastiskt dämpskikt. Vibraflex har låg vikt, är böjbar och självhäftande.
  • Ger god dämpning av tunn plåt
  • Låg vikt
  • Nötningsbeständig
  • Hygienisk
  • Vattenavstötande
  • Luktfri
  • Obrännbar
  • Lång livslängd

Dämpförmåga:
Förlustfaktor enligt diagram.

Temperatur-beständighet:
-25°C till + 160°C.

Brandklass:
Ytskiktsklass 1

Värme-ledningstal:
Lambda = 0,011 W/m°C.

Limmets fläkhållfasthet:
Ca 15 N/cm provbredd 1.

Färg:
Metallblank

Tjocklek:
0,3mm AL och 0,1mm dämpskikt

Densitet:
Ca. 0,9kg/m3

Ljudabsorption:
Leveransformat: 1000x1000mm (andra format och former levereras på begäran)

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.
Sontech har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.
Sontech kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser

Vibraflex:
VF

Relativ förlustfaktor:
13

Aluminiumyta:
AL

Barndklass 1:
SB

Exempel på beställningskod:
VF13ALSB