Om Ljud

Olika ljudnivåer - buller.

Olika ljudnivåer – buller.

Ljud är mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller gas, bestående av frekvenser inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan.

Ljud kan nå oss människor på olika sätt, direkt via luften eller indirekt via fasta material.

Luftljud

Luftljud är ljud som transporteras genom luften till mottagarens öra. När vi talar om buller är det oftast luftljud vi menar. Vi mäter luftljud i enheten decibel.

Stomljud

Stomljud är ljud som fortplantar sig genom berg eller byggnader och som sedan transporteras genom luften till mottagarens öra. Olika material leder ljudet olika mycket. Vi mäter stomljud i enheten decibel.

Vibrationer

Vibrationer sprids i fasta material, till exempel berg eller byggnader. Vibrationer kan kännas, men de hörs inte direkt. De kan dock ge upphov till ljud, till exempel klirr av glas i ett vitrinskåp. Vi mäter vibrationer i enheten millimeter per sekund.

Ljud mäts i decibel

Styrkan hos ett ljud kallas ljudnivå och mäts i enheten decibel (dB).

Det finns två sätt att mäta buller på: med ekvivalent ljudnivå eller maximal ljudnivå:

  • Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period, till exempel en 5-minutersperiod.
  • Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett dygn.