Buller & bullerdämpning

Vi har en mängd olika bullerdämpande material och ett stort kontaktnät. Vi hjälper till från start till slut, från förstudie och ljudmätning till färdiga lösningar på bullerproblem.

”Även om några gränsvärden för störande ljud i kontorslandskap inte finns, så har arbetsgivaren ett ansvar för ljudmiljön.” Arbetsmiljöverket

Buller är ett vanligt problem på arbetsplatsen. Enligt arbetsmiljöverket är det en av de vanligaste orsakerna till arbetsskada – antingen direkt skada av hög bullerexponering eller indirekt genom olyckor orsakade av för hög bullernivå. Buller kan orsaka trötthet och stress. Buller kan även påverka kroppen på olika sätt, till exempel ge ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner.

Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet.

Sontech International AB har lång erfarenhet av bullerdämpning av kontorslandskap, industri och allmänna platser. Behöver du hjälp med bullerdämpning för en bättre arbetsmiljö och mindre buller hjälper vi gärna till.