Ljudisoleringsmaterial till industrin

Vi har ett stort utbud av olika ljudisoleringsmaterial till industrin.

Dom flesta av våra ljudisoleringsmaterial har vi på lager för snabba leveranser.
För hjälp med rekomendation om vilket ljudisoleringsmaterial som passar dig bäst bör du kontakta någon av våra experter inom akustik.

Sontech international AB har över 30 års erfarenhet av att hjälpa kunder med att lösa ljudproblem,
ta fram prototyper och hitta rätt ljudisoleringsmaterial.

Våra ljudisoleringsmaterial är indelade följande i tre huvudgrupper:

Luftljudsabsorption

Luftljud som reflekteras mot hårda ytor, t.ex. en huv över en maskin eller väggarna i ett rum, kan minskas genom att ytorna kläs invändigt med absorbenter av t.ex. skumplast, textilfiber eller metall.

Luftljudsisolering

Ett sätt att minska utbredningen av buller är att avskärma bullerkällan med en vägg eller huv. En väggs ljudisolerande förmåga ökar med ytvikten hos väggen. Isolerförmågan kan vid de flesta frekvenser ytterligare förbättras med en dubbelväggskonstruktion.

Stomljud

Stomljud är svängningar i fasta material som alstras t.ex. av en maskin. Stomljud kan dämpas med enkelsidig beläggning eller med sandwichmetoden. I båda fallen omvandlas svängningsenergin till värme.

Ett urval av våra ljudisoleringsmaterial:

Acustimet

Acustimet ljudisoleringsmaterial

Acustimet är ett nytt ljudisoleringsmaterial för absorption av luftljud. Speciellt lämpad är den att användas i miljöer där man har höga krav på rengörbarhet, hygienkrav och eller höga brandkrav.

Isolermatta 7 R

ISO 7 R - ljudisoleringsmaterial

Isolermatta 7 är en självhäftande ljudisoleringsmatta av bitumen och fyllmedel. Mattan är elastisk, formbar och självhäftande.

Vibralon 25SB

DF 6 - ljudisoleringsmaterial

Vibralon 25 SB är en stomljudsdämpande ljudisoleringsmatta av viskoelastisk polymer. Mattan har låg vikt, är formbar och självhäftande.

Ladda ner alla produktblad som PDF (endast engelska).