Sontech är marknadsledare inom akustikområdet för ljuddämpning och produkter som skapar ljudkomfort.

flagga-sontechSontech har sedan 1987 som partner i produktutveckling försett industrin med helhetslösningar på akustiska och termiska problem. Vi har eget utvecklingslaboratorium och en prototypverkstad där vi gör en stor del av arbetet från idé- och utvecklingsarbete fram till serieproduktion.

Sontech’s huvudmarknad är industrikunder i norra Europa men intresset för våra unika produkter gör att expansionstakten i övriga världen idag ökar snabbt.

Utmärkande för Sontech är:

  • Innovativa helhetslösningar på bullerproblem
  • Egen forskning och utveckling ofta i samarbete med ansedda forskningscentra i Europa
  • Problemorienterade och materialneutrala lösningar
  • Korta och snabba beslutsvägar till leverans
  • Egenutvecklad världsunik produktfamilj – Akustimet – patentskyddad i 34 länder
  • Certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001
  • Godkänd som leverantör till krävande fordonstillverkare
  • Hög kundnöjdhet genom välstrukturerad bearbetning av kundbas och marknad
  • Pålitlig leverantör med 30 års närvaro på marknaden