Affärsidé

Att i samarbete med tillverkande företag, utveckla och producera akustiska lösningar
som ger bra ljudkomfort.

Vision – Framtiden är tystare

Dagens tekniksamhälle har bidragit till en ljudmiljö som vi alla påverkas av.
Oönskat ljud leder till stress, hörselskador och alienation.
Vackert ljud ger välbefinnande, njutning, livskvalitet, kreativitet och läkning.
Genom att aktivt utveckla kunskapen om hur oönskade ljud kan reduceras och omsätta
kunskapen i användbara produkter, så bidrar Sontech till möjligheterna att skapa ett
friskare, mer harmoniskt samhälle.