Innovativa lösningar på dina ljudproblem

Från analys och utvecklingsarbete till serietillverkning.

Sontech international AB förser industrin med innovativa akustiska lösningar och produkter
 för att skapa ljudkomfort. Vi är specialiserade på ljuddämpning av system och komponenter i krävande miljöer där höga krav ställs på brandsäkerhet, hållfasthet, rengöring och tillgänglighet för service samt på livslängd och miljöpåverkan.

Till vårt förfogande har vi marknadens bredaste sortiment av ljudisolerande material.
Vi arbetar i nätverk tillsammans med akustikkonsulter och ledande experter inom aeroakustik.

Helhetslösningar på ljudproblem

  • Analys
  • Konceptlösning och design
  • Prototyptillverkning
  • Seriekonstruktion
  • Tillverkning
  • Serieleverans
Image DescriptionMikroperforerade paneler har blivit ett viktigt verktyg i akustikerns strävan att minska bulleremissionen.

Grundidén har nu utvecklats till att täcka fler användningsområden.

MPP panelernas värld i bullerbekämpningens tjänst började ta form i akustikernas tankar de senaste 10 åren. Sontech startade att producera Acustimet kommersiellt för 15 år sen.

De noggrant skurna hålen i 0,1-0.4mm storlek skapar ljudabsorption utan att använda vare sig fibrer eller skum.

Antalet hål per kvadratmeter uppgår till 100 000 st. De har också använts till att skapa smalbandiga MPP absorbenter som kan avstämmas med hjälp av hålstorlek avstånd mellan hålen samt luftgapet bakom panelen.

Läs hela artikeln ”Sound of silence” om Mikroperforerade paneler (pdf endast engelska).